top of page
040.jpg

אמנות קיומית

Temp-Logo.png

לכל דבר ישן יש סיפור

יוצרים מהזבל

הישן הוא החדש

היופי מתמחזר

זרקת? לקחנו!

לחפץ עוד לא נגמר יעודו

למען איכות הסביבה

Old-phone-parts.jpg

יש נשמות...
שזורקות את פרטי העבר כדי לקנות את העתיד. מתפטרות מהישן לא לפי מצבו אלא לפי גילו...


בארטוגט אנו מראים במעשים איך אפשר לשמור על החפצים הישנים רב ערך ולהפוך אותם לפרטי אמנות, לשימוש וליופי, וליצור בהם עניין חדש שיהפוך אותם לנושא המרכזי בלב בתיכם.

יש צורך...
לקהילה יש צורך לרכוש מוצרים בסיסיים. אמנות היא צורך בסיסי ביותר. היא מעניקה שייכות לשורש של האדם.

אמנות קיומית יוצרת פריטים יחודיים שרק אחד כזה יש בכל העולם. אז ערכו הופך לאינסופי.

Hat-with-metal-wings.jpg
1657542723698_edited.jpg

חללים מהזבל
כמה אפשר ליצור מחפצים ישנים!

לכל חפץ יש ערך משלו. לכל פריט יש את היופי משלו. רק צריך לפתוח את העיניים ולראות.

bottom of page