top of page

טרנדים

Temp-Logo.png
motorbike-02.jpg

ארט של פעם

האם יש דבר כזה?
 

מה שהיה פעם ישנו גם היום. אך היום הוא מקבל משמעות אחרת. היום הישן הוא החדש, ממוחזר, מקושט וממוקם במרכז הבית.

האמנות של היום היא סיפור שמספר היסטוריה, רגעים של השראה, של שיגעון, של סיפוק ושל יופי. היופי שבסדק, שבדהוי. היופי הוא בחומר, בעשייה, בנתינה.

Kamin.jpg
1656244799834.jpg

זה עוד עובד

כמה ישן, כמה אהוב!

פריטים כל כך מיוחדים. לבדם, גונבים את כל ההצגה.

והם עובדים! כן, כן. 

נאמנים ליעודם, עדיין מחייכים, ועובדים.

גם אם כבר לא צריכים.

Little-lockers.jpg
זה עוד עבד
bottom of page